KLIKR v České republice

www.klikrtrenink.cz


 
První seznámení s klikrem v České republice proběhlo během odborného semináře pro výcvik psů na označování cadaveru, který se konal v roce 2002 v Lanžově. Pořádala jej ZBK Pardubického kraje a přednášela paní Eva Čečilová. Eva žije od roku 1968 v Kalifornii, a alternativně v Praze. Od roku 1990 pracuje se psy každý den a během její kariéry byla zapojena ve všech kategoriích SAR - plošné vyhledání živé a cadaver, rozvaliny živé a cadaver, voda/cadaver. Poslední roky se věnuje výhradně specializaci na historické vyhledávání cadaveru v archeologii, a na vyhledání cadaveru k soudní evidenci.

Více si můžete o Evě a Nessie přečíst na www.k9forensic.orgNa základě představených poznatků a dlouholetých zkušeností projevili o klikr a clicker trénink zájem i psovodi Policie České republiky a Armády ČR, kteří jej začali v běžné praxi používat a mají s ním dobré výsledky.

Použití klikru v jakémkoliv výcvikovém směru, který učí psa rozlišovat a označovat specifické pachy je velmi účinné a výcvik urychluje. Dá se však stejně úspěšně použít i v běžném životě, kde pomáhá při výchově a výcviku všech plemen psů. Zejména účinná je tato metodika u psů citlivých, kteří špatně snáší psychický a fyzický nátlak. Při správném použití zesiluje vztah zvířete a člověka, buduje vzájemnou důvěru a zájem o společnou činnost.

Clicker trénink nutí přemýšlet psovoda i jeho psa. Přizpůsobit se tomuto novému směru může být pro starší a zkušené psovody v začátku obtížné, ale překonání naučeného stereotypu určitě stojí za to. Odměnou vám bude např. radostné a přesné provádění cviků poslušnosti, pozorný a ovladatelný pes na parkuru agility, uplatňuje se v rychle se rozvíjejícím oboru tanec se psem, pomáhá při předvádění psů na výstavách.O něco méně známá je asi možnost použití klikru při zpřesnění práce psa na stopě a označování předmětů i při nácviku obran ve sportovním pojetí, kde usnadňuje nácvik pouštění.Výhoda spočívá v rychlosti a přesnosti pochvaly klikem, které slovním povelem docílíte mnohem obtížněji. Klik se dá použít i na vzdálenost, takže pes snadněji pochopí moment správnosti svého jednání.