Návod jak klikat

www.klikrtrenink.cz


 
Zopakujme si důležité poznatky

  • "klik - odměna" musí být ve správně načasovaném rytmu, bez dlouhého prodlení
  • začněte trénink klikrem v klidném prostředí, kde pes není nadměrně rozptylován jinými podněty, cvičte na různých místech
  • cvičte klikr 3 x 3 minuty denně, nejlépe před krmením, alespoň jeden týden
  • klik přijde během žádoucího chování psa
  • klik zakončí chování a oznámí psovi: "SPRÁVNĚ! ODMĚNA JE NA CESTĚ"
  • za speciálně dobře provedený úkon následuje klik - a psa odměníme zároveň se slovní odměnou PLNOU HRSTÍ pamlsků - po jednom, říkáme tomu "JACKPOT" neboli "VÝHRA"
  • je lepší cvičit několikrát denně pár minut než jednou denně hodinu
  • zpočátku nečekejte na perfektní chování, perfektní postoj, perfektní úkon - učíte psa, že to chování, ten postoj, ten úkon je to, co od něho chcete. Dokonalost vypilujete až později.


Každé video je cca 1MB, doporučuji rychlé připojení na Internet...

Video 1
Pes je odměněn za každé přičichnutí ke vzorku cadaveru, začneme jedním a později dvěma vzorky
Video 2
Pes je odměněn za každé přičichnutí ke vzorku cadaveru, tentokrát tři vzorky ve stejném prostředí


Základní výcvik


Nebojte se výcviku, není žádný důvod k obavám. I psí profesionálové jako policejní psi, záchranáři, pomocníci postiženým nebo psi hrající ve filmech, každý z nich byl kdysi štěňátkem, které neumělo vůbec nic...
Začneme s výukou základních pokynů, které jsou nutné pro bezproblémové soužití s lidmi.


Pozornost


Pozornost vašeho psa je jeden z nejdůležitějších kroků k úspěchu. Nakonec není lehké učit studenty (jak děti, tak pejsky), kteří vám nevěnují pozornost. První, co psa chcete naučit, je pozornost. Po oslovení, nebo na dálku zavolání psa jménem, vám pes musí věnovat absolutní pozornost a mít s vámi zrakový kontakt.
Každému je jasné, že absolutně zaručenou pozornost dostane ten psovod, od kterého pochází všechno, co má pes rád. Jídlo, hračky, pohlazení, pomazlení, procházky i hra s ostatními psy - to vše pochází od vás. Když pes chce dostat cokoliv z tohoto výběru, musí být ochotný hrát hru "něco za něco", a jednoduše vyměnit odměnu za dobře provedený úkon. Když si například chce pes hrát s oblíbenou hračkou, musí nejdříve reagovat na povel sedni, a po 10 vteřinách sezení dostane hračku a pochvalu. Když pes pochopí, že jeho radosti a odměny pocházejí od vás, je mnohem jednodušší jeho pozornost získat a udržet.Následující způsob výcviku pozornosti přináší dobré výsledky...
Pamlsek, který máte v ruce, podržte psovi před nosem. Když začne mít o pamlsek zájem, celkem rychle přemístěte ruku od jeho nosu k vašemu obličeji. Pes samozřejmě sleduje dráhu ruky s dobrotou, a zůstane tedy koukat na váš obličej. Moment počkejte, a když se vám pes podívá do očí, následuje klik a odměna. Prodlužujte dobu vizuálního kontaktu od jedné až na 3-4 vteřiny. Až se vizuální kontakt stane po několika cvičeních rutinou, začněte při pohybu ruky ke svému obličeji psa oslovovat jménem. Tímto způsobem nebude trvat dlouho a pes se při oslovení jménem bude automaticky dívat na vás, a očekávat další pokyny.

Sedni


K naučení povelu sedni existuje mnoho způsobů. Jedna z účinných metod využívá pamlsek nebo hračku, které podržíte schované v ruce psovi u nosu. Když se začne zajímat, začnete pomalu zvedat ruku s pamlskem. Pes ve snaze pamlsek očichat zvedá hlavu nahoru (ruka nesmí jít příliš nahoru, aby pes nevyskočil), a tím mu automaticky poklesává zadek a zadní nohy dolů. K úplnému dosedu můžete psovi pomoci jemným tlakem druhou rukou na zadek. Při plném dosedu přijde klik - odměna a povel sedni. Když má pes tendenci ustupovat dozadu, nacvičujte sedni psím zadkem proti zdi nebo do rohu místnosti, aby pes nemohl couvat. Opakujte cvičení v 3-5minutových lekcích.Lehni


Po zvládnutí povelu sedni je celkem jednoduché naučit psa na povel lehni. Sedícímu psovi dáme před čenich pamlsek schovaný v ruce. Když se začne o pamlsek zajímat, pomalu posunujte ruku s pamlskem směrem dolů a také mírně směrem k předním tlapám. Tento pohyb a jemný tlak druhou rukou na lopatky psa ho přinutí k zalehnutí. Při plném zalehnutí přijde klik, odměna a povel lehni.
Opakujte cvičení v 3-5minutových lekcích.

Zůstaň


Povel zůstaň je nejlépe nacvičovat po zvládnutí povelů sedni a lehni. Začneme výcvik tím, že pes na povel sedne nebo lehne. Počkáme několik vteřin, a dříve, než se pes začne zvedat, řekneme povel zůstaň a následuje klik a odměna. Když začne pes tuto rutinu zvládat, prodlužujte dobu zálehu vždy o pár vteřin. Neuspěchejte výcvik, psi, kteří projdou celou rutinou moc rychle, mají tendenci z povelu zůstaň utíkat, aniž by vyčkali na klik a odměnu, které rutinu ukončují.
Opakujte cvičení v 3-5minutových lekcích a pomalu prodlužujte trvání úkonu.

Ke mně


Jsme ve stadiu, kdy štěně přiběhne, když slyší klik. Začněte používat slovní povel ke mně zároveň se zvukem (klik). Následuje pochvala a hračka.
Je lehké zničit si povel ke mně tím, že psa odvoláte od něčeho příjemného, jako je hraní s jiným psem, zajímavé čichání, konec procházky atd. Já si ke mně schovávám pro důležité příležitosti, jinak používám jdeme a nezlobím se, když pes neposlechne okamžitě.

Na vodítku


Raději než odnaučovat psa táhnout na vodítku učíme psa chodit na volném vodítku. Štěně natáhne vodítko - a vy se okamžitě zastavíte. Otočí-li se na vás a povolí vodítko nebo udělá pár kroků zpět, klik a odměna! První procházka bude peklo a asi se daleko nedostanete. Vydržte!!! Pes se nerad vrací, chce jít dopředu a dál. Pochopí, že napnuté vodítko zastaví chůzi, a sám si začne dávat pozor, aby netáhl.

K noze


Zpočátku učíme chodit štěně u nohy bez vodítka. klik a odměna, když je štěně přesně v pozici vedle nohy. Štěně nejdřív netuší, co právě udělalo, že si zasloužilo odměnu, vydržte! Cvičte doma, kde máte kontrolu nad prostředím, kde štěně nic nerozptyluje.

Obměny


Tréninkovou metodou za pomoci klikru naučíte psa další úkony a triky, jako dívej se na mě, držet přední packy na podlaze, když přijde návštěva, odměníme psa, když je zticha, vyprázdnit se na požádání atd. atd. Když pes dělá venku loužičku, spojte akt s pokynem, který budete používat (např. udělej loužičku). Hned po dokončení přijde klik a velká pochvala. Po přiměřené době pes začne dělat loužičku na daný pokyn.
Jakmile jste alespoň 5x za sebou docílili žádoucí reakce od svého psa, je na čase zvyšovat kritéria. Čekáme vteřinu nebo dvě, aby pes zůstal déle, šel u nohy přesněji atd. - potom klik a odměna.

Venku


Pes doma dělá všechno bez problémů, bude to jiné až přijdete ven. Venku začínejte znovu od začátku, štěně bude mít problém soustředit se, a vy musíte snížit vaše kritéria očekávání. Není to, že je pes hloupý nebo neposlušný. Pes si spojuje chování s místem, doma v kuchyni je to o něčem jiném než venku v parku. Trpělivost, repetice a pozitivní působení na psa přinese lepší výsledky než trhání vodítkem. Tradičně máme ve zvyku fyzicky ovládat psa, opravovat, kárat za nežádoucí chování. klikrem formujeme chování psa tak, jak se nám líbí. Pes je veselý, věří vám, nebojí se vás a poslouchá, protože chce a protože ví, že vám tím udělá radost. Když cítíte, že ztrácíte nervy, strčte klikr do kapsy, nic není ztraceno - zítra je nový den. Máte-li dva psy, učte je zvlášť.

Nevidíte pokrok? Asi máte rozhozené časování a klik přichází pozdě. Zdravá kritika od kamaráda by vám měla pomoct chybu napravit. Někteří lidé jsou notoricky neschopní načasovat správně klik. Neznamená to ale, že jsou špatní trenéři. Není na tom nic špatného, odložit klikr a zůstat u slovní a fyzické odměny psa za správné chování.Postupné eliminování klikru


Další progresivní fází výcviku je postupné eliminování klikru. Začněte používat nějaký čas klik a slovní pochvalu zároveň. Později eliminujte klik a klikr úplně a používejte jenom zvolené pochvalné slovo.

Pes reaguje na povel, provede úkon, vy řeknete "správně", a pes dokončí celý akt naučeným způsobem. Ze zkušenosti vím, že zvýšení obtížnosti úkolu, nová lokalita nebo větší prostor zapříčiní, že pes může začít ztrácet sebedůvěru, soustředění a chuť do práce. Je proto praktické a pro psa povzbuzující se v obtížných situacích ke klikru vrátit. Když zjistíte, že se vám rozpadá souvislá řada úkonů, bude to tím, že jste udělali příliš velké kroky a eliminovali klikr moc brzy.

Nespěchejte s úplným eliminováním klikru, je to pomalý proces a použití klikru je osvěžující i pro zkušené psy.

Pes nikdy neví, jaká odměna přijde -
...slovní pochvala? ...klik a odměna? ...pohlazení? ...hračka?


V obtížných nebo nových situacích, které se vám jistě naskytnou, je praktické znovu klikr použít. Ulehčíte si výcvik a zpevníte sebedůvěru psa.